Udgifter til administration: Herning Kommunen klarer det rigtig godt

21. februar 2020, 08.27

Rasmus Norup. Foto: PR-foto

ØKONOMI I mandagens avis skriver Lone Nielsen fra Borgerlisten, at Herning Kommune bruger for mange penge på administration.

Læs også
Udgifterne til centraladministration er steget med 50 millioner kroner

Med mit politiske udgangspunkt er jeg meget optaget af, at borgernes skattekroner bliver brugt der, hvor de skaber allermest værdi. Det er i langt de fleste tilfælde ikke i den centrale administration på rådhuset, selvom der selvfølgelig skal være noget for, at en kommune af Hernings størrelse kan hænge sammen.

En relevant måde at se på, om Herning Kommune bruger for mange penge på administration vil være at sammenligne os med øvrige kommuner. Til netop sådan et formål udgiver Kommunernes Landsforening årligt en rapport »Kend din kommune« med sammenlignelige nøgletal for kommunerne på en lang række områder.

Dykker man ned i den rapport, så vil man se, at Herning Kommune ligger i absolut top i forhold til at anvende færrest midler til administration. Jeg vil gerne fremhæve to nøgletal, som viser netop dette.

Det første er årsværk til ledelse og administration pr 1000 indbygger. Her bruger Herning Kommune 12,9 årsværk, hvilket er det fjerde laveste blandt alle landets kommuner. Til sammenligning bruger Ikast-Brande 13,9, Ringkøbing-Skjern 14,3 og Silkeborg 15,1, mens Samsø har landets højeste med 23,3 årsværk pr 1000 indbygger.

Det andet nøgletal er den faktiske udgift til central administration pr indbygger. Her bruger Herning Kommune 4669 kroner, hvilket er femte lavest blandt alle landets kommuner. Til sammenligning bruger Ikast-Brande 5349 kroner, Ringkøbing-Skjern 5283 kroner og Silkeborg 5065 kroner, mens Læsø har landets højeste udgift pr indbygger med 12.398 kroner.

For begge nøgletals vedkommende er der selvfølgelig en lang række bagvedliggende årsager, som for eksempel handler om forskellige strukturer og sociodemografi. Men jeg mener dog så absolut, at dette er en god indikation på, at Herning Kommune klarer det rigtig godt i forhold til udgifter til administration sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Det giver et andet billede, end det Lone Nielsen tegner, hvor en stigning i udgifterne bliver omtalt, men hvor der så ikke tages højde for en generel pris- og lønudvikling i den samme periode. Det er dog absolut en relevant diskussion og et vigtigt fokus for kommunens folkevalgte at sikre, at kommunen drives effektivt. For jeg vil hellere prioritere flere midler til ældre, børn og mennesker med handicap og psykiske lidelser, end jeg vil bruge dem på central administration, og netop der synes jeg faktisk, at nøgletallene viser, at vi har en fin balance.

I Borgerlistens indlæg i avisen var der ikke nogle konkrete forslag til at finde de 50 millioner kroner på central administration, som man angiveligt mener, vi bruger for meget. Men har Lone Nielsen nogle helt konkrete forslag til dette, så synes jeg da, de skal frem i lyset, så vi kan drøfte dem.