Danmark har haft nordisk rekord både i antal lungekræftpatienter og de dårligste resultater for overlevelse

Udgivet:11. marts 2023, 07.57

Læsetid:2 minutter

Foto: Adobe Stock Photo

Af Ulrich Fredberg. regionsrådsmedlem i Region Midtjylland for Venstre overlæge, se øvrige afsendere sidst i indlægget

SUNDHED I mange år har Danmarks haft langt flere patienter med lungekræft og en højere dødelighed end sammenlignelige lande. Hvert år får cirka 4900 lungekræft, og cirka 3600 dør af lungekræft.

Forbedringspotentialet er derfor stort - og muligheder ligger lige for.

Screening for lungekræft med lavdosis-CT har i internationale studier reduceret dødeligheden med 24 procent. Desværre er screening omkostningstung og lægger beslag på mange personaleressourcer, som der p.t. er betydelig mangel på.

En langt billigere løsning har vist næsten samme resultater som lungekræftscreening.

Når de praktiserende læger har så beskeden mistanke om lungekræft, at de ikke finder indikation for at henvise til den store Lungekræftpakke, kan de praktiserende læger henvise til lavdosis CT-skanning (som ved screening) i stedet for røntgen af lungerne, der overser hver fjerde lungekræft, og desværre primært de tidlige stadier, der kan helbredes.

Det koster stort set ikke flere personaleressourcer, og raske udsættes ikke for risici i forbindelse med undersøgelserne, da det - i modsætning til screening - kun er de syge, der undersøges.

Man bruger således personale og pengene på de syge i stedet for på de raske.

Denne bedre undersøgelsesmulighed for de praktiserende læger har eksperter vurderet vil kunne redde flere hundrede menneskeliv hvert år - og kunne starte i morgen.

Kombiner det med at sætte prisen for en pakke cigaretter op til 100 kroner.

Så vil Danmark sætte nye nordiske rekorder i det laveste antal lungekræft og den laveste dødelighed af lungekræft.

Er det forsvarligt at undlade at agere?

Eftertiden vil pege på de ansvarlige beslutningstagere, der sov i timen.

Læserbrevet er også skrevet af:

Agnete Hedemann, forhenværende radiologisk chefoverlæge, Henrik Fjeldgaard, forhenværende regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet, Inger-Marie Tryde, regionsrådsmedlem i Region Midtjylland for Nye Borgerlige, Jørn Würtz, forhenværende borgmester for Socialdemokratiet, Kristian Pihl Lorentzen, forhenværende folketingsmedlem for Venstre, Lone Langballe, regionsrådsmedlem i Region Midtjylland for Dansk Folkeparti, Martin Jakobsen, regions- og byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti og Steen Vindum, forhenværende borgmester, byrådsmedlem for Venstre.

Indlæser debat