Grønt budget i Region Midtjylland

2. november 2019, 06.11

Rasmus Foged. Foto: PR-Foto

GRØN For andet år i træk - ud af to mulige - er Alternativet med i forliget om Region Midtjyllands budget. For Alternativet har det været vigtigt, at budgettet understøtter en opfyldelse af regionens grønne ansvar, samtidig med at der opretholdes en stabil og velfungerende region, der udvikler sig efter borgernes behov.

Vi i Alternativet ønsker en prioritering af klima og miljø. Vi har derfor prioriteret en forhøjelse af budgettet til håndtering af jordforurening. Det er lykkedes med er løft på 6 millioner kroner i 2020 og med en hensigtserklæring om et varigt løft.

Der er blevet afsat en meget stor pulje til senere udmøntning til blandt andet grøn omstilling og bæredygtighed, som blandt andet kan bruges til opstilling af flere ladestandere til el-biler og til at opsætte flere solceller på regionens bygninger. Vi har en masse ideer til, hvordan vi kan gøre regionen grønnere og vi glæder os til at udvikle regionen i samarbejde med alle partier for en mere bæredygtig Region Midtjylland.

Jeg er meget glad for, at vi blandt andet kan bruge puljen til at fremme bæredygtig mobilitet. Det handler eksempelvis om at forbedre den kollektive trafik ved at skabe bedre sammenhæng gennem udarbejdelse af mobilitetsplaner og om at omstille den kollektive trafik til bæredygtige transportmidler. Vi vil også gerne eksperimentere med gratis offentlig transport og undersøge dets potentiale for at reducere udledning af CO2. Forhåbentlig kan det også mindske presset på vores infrastruktur, give færre uheld på vejene og være en måde at kickstarte den grønne omstilling på.

Bæredygtig mobilitet omfatter også regionens egen drift, det vil sige personaletransport samt kørsel af patienter og varer. Vi skal med andre ord også sætte fokus på den måde, vi i Region Midtjylland transporterer os selv. Det glæder jeg mig til.

For Alternativet har det også været vigtigt hjælpe Aarhus Universitetshospital på vej til den kæmpe succes, som det har potentiale til at blive. Der er en kæmpe omstilling at flytte i nye bygninger, og det er svært at lave besparelse samtidig. Derfor har det været vigtigt for os at hjælpe hospitalet med at nå sorte tal på bundlinjen.

Det har vi gjort ved at kravet om 8 procents effektivisering i forbindelse med indflytningen i det nye hospital, bliver reduceret til 6 procent. Det er stadig et stort beløb at skulle spare, men det er i hvert fald mere rimeligt end 8 procent - og det var det bedste, vi kunne gøre, når vi også ser på de andre behov på sundhedsområdet. I alt får AUH tilført 214,3 millioner kroner, og det må give et godt grundlag for det videre arbejde.

En af vores hjertesager i Alternativet i Region Midtjylland er psykiatrien, og derfor er vi stolte over og glade for, at vi har sikret psykiatrien et løft på 10,6 millioner kroner. Vi er godt klar over, at 10,6 millioner kroner ikke fjerner det store pres, der er på psykiatrien. Men det er et udryk for, at psykiatrien forholdsmæssigt løftes lige så meget som hospitalerne, og at alle patienter derfor bliver mere ligestillet - og at presset på psykiatrien anerkendes.

Endelig har det også for Alternativet været vigtigt, at alle hospitalerne fik forhøjet budgetterne. Hospitalerne i Horsens og i Randers løftes samlet med 45,2 millioner kroner, Hospitalsenhed Vest får 13,1 millioner kroner og Hospitalsenhed Midt får 14,8 millioner kroner. Det kan hjælpe med at reducere besparelseskrav og dermed løfte både kvaliteten i behandlingen og arbejdsmiljøet på afdelingerne. Desuden fremrykkes renovering for 11,7 millioner kroner på hospitalet i Silkeborg.

Vi er glade for det samarbejde, som har ledt til budgetforliget, og vi glæder os til at se, hvordan budgettet udspiller sig. Vi håber, at vi kan hjælpe hinanden til at budgettet bliver realiseret som en succes.