Botilbud og ældrecentre åbner

Men retningslinjer skal overholdes

22. maj 2020, 14.07

Borgere på ældrecentre og botilbud kan nu få besøg. Men det skal planlægges, og retningslinjerne skal følges. Foto: Privatfoto

RINGKØBING-SKJERN Beboere på kommunens botilbud og ældrecentre kan nu igen få besøg af en til to pårørende. Forudsætningen er selvfølgelig, at de besøgende overholder de retningslinjer, der stadig eksisterer for at hindre smittespredning blandt sårbare borgere. Hverdagen på botilbud og ældrecentre i Ringkøbing-Skjern Kommune begynder nu langsomt igen at ligne sig selv, dog kan beboere på ældrecentre stadig ikke modtage besøg indendørs.

Siden nedlukningen af Danmark 12. marts har der været lukket for så godt som alle besøg på nær besøg til kritisk syge og døende. Alt sammen for at undgå risikoen for corona-smitte. Men nu åbnes der igen for muligheden for besøg på udearealer.

- Det er sårbare borgere, der bor på botilbud og ældrecentre, så selvfølgelig blev der lukket ned for alt andet end kritiske besøg, da resten af Danmark også lukkede ned. Men selv om personalet har forsøgt at kompensere, har det været nogle meget lange og svære uger for mange af beboerne, Når man ikke må se sine kære, skaber det et savn hos mange. Det har været mærkbart og har også påvirket personalet på institutionerne, siger Lennart Qvist (K) , formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune i en pressemeddelelse.

Udvalgsformanden er glad for, at der nu igen åbnes for besøg, men understreger, at han er »fuldt ud bevidst om«, at andre udsatte og sårbare borgere, som hverken bor på botilbud eller ældrecenter også kan være påvirket af corona-nedlukningen og de restriktioner, den har ført med sig.

Meget forandret hverdag

Egentlig har ældrecentrene allerede haft åbent for besøg af pårørende på udearealer siden 16. april. Men med nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen åbnes der nu for muligheden for, at en beboer på kommunernes sociale tilbud også kan få besøg af en-to faste besøgspersoner.

- Det er noget, beboerne på vores botilbud har set frem til. Medarbejderne har gjort meget for at aktivere og adsprede beboerne i perioden, men der er ingen tvivl om, at det alligevel har været en lang periode at undvære besøg. Beboerne er ikke blandt de stærkeste borgere, og med besøgsforbuddet har de haft en meget forandret hverdag i hele corona-nedlukningen, siger Helle Mikkelsen, fagchef for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ifølge retningslinjerne er det ledelsen på de enkelte botilbud der - med inddragelse af borgeren - beslutter, hvem der skal udpeges som faste besøgspersoner.

- Men det er nødvendigt, at man husker at ringe i god tid til personalet på ældrecentret for at aftale tid for besøget, fortæller Vibeke Drachmann, områdeleder for ældrecentrene i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun peger på, at ældrecentrene er nødt til at kunne koordinere besøgene, så der ikke er for mange beboere, der har besøg af pårørende på samme tid, da det at holde afstand jævnfør retningslinjerne er vigtigt i denne tid. Beboere, der ikke venter besøg, skal også have mulighed for at gå en tur ud i haven, så generelt er tilrettelæggelsen af besøgene vigtigt af hensyn til at forebygge smitterisiko.

- Desuden modtager vi de besøgende og instruerer dem i retningslinjerne, så vi sikrer, at risikoen for smittespredning ikke øges, forklarer Vibeke Drachmann.