Stop det moderne slaveri på Europas slagterier

6. juli 2020, 13.04

Den frie bevægelighed af arbejdskraft i EU har huller, der virkelig trænger til at blive lappet, mener Marianne Vind, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Foto: pr-foto

SLAGTERIARBEJDE Corona-krisen har afsløret elendige arbejdsforhold i særligt den tyske slagteriindustri.

Når de tyske slagterier dumper løn- og arbejdsvilkår, koster det danske arbejdspladser. Derfor er det på tide at ordne vilkårene på Europas slagterier og sikre fair konkurrence med de danske slagterier.

Da udbruddet af covid-19 ramte Europa i marts, lukkede store dele af kontinentet ned. Men slagterierne fortsatte ufortrødent arbejdet, sikrede produktionens gang og dermed de fyldte kølediske.

Slagteriarbejderne gik på job for at passe på os. Men det skulle vise sig, at vi ikke passede lige så godt på dem.

Siden maj måned er der kommet flere historier frem om massive covid-19 udbrud på slagterierne i Europa. Særligt i Tyskland er det gået voldsomt for sig.

Hos slagterigiganten Tönnies alene har man hjemsendt over 1500 smittede. I Danmark derimod har vi ikke set noget, der bare minder herom.

Udbruddene er blandt andet sket på grund af kummerlige arbejdsforhold, hvor medarbejdere bor og arbejder tæt sammen på alt for lidt plads. Glubske underleverandører på de store tyske slagterier udnytter i stor stil huller i den europæiske lovgivning til at udnytte bulgarske og rumænske slagterimedarbejdere.

Ud af cirka 110.000 medarbejdere ansat i den tyske slagteriindustri er omtrent 30.000 ansat gennem underleverandører. I næsten 20 år har denne form for systematisk udnyttelse skabt et enormt pres på løn- og arbejdsvilkår for tyske lønmodtager i slagterisektoren.

Ikke blot er der eksempler på lønninger langt under mindstelønnen. Ofte bor mange medarbejdere sammen på alt for lidt plads og deres husleje, arbejdstøj og værnemidler trækkes direkte fra lønnen. Alt sammen for at presse prisen på arbejdskraft så langt ned som muligt.

Når Tyskland i årtier har tilladt kummerlige forhold for landets slagteriarbejdere, har det sat sine spor i resten af Europa.

I Danmark har vi længe mærket, hvordan presset på omkostningerne har medført en lavere beskæftigelse i slagteriindustrien herhjemme. Men corona-krisen har afsløret, at lønningerne ikke er det eneste, der er blevet presset i Tyskland. De dårlige arbejdsforhold har samtidig vist sig at udgøre en kæmpe sundhedsrisiko i mødet med en verdensomspændende pandemi.

I Danmark har vi ikke oplevet bare en snert af Tysklands udbrud, da hygiejnesikkerheden på slagterierne her har været høj.

Det er tydeligt at se, at den frie bevægelighed af arbejdskraft i EU har huller, der virkelig trænger til at blive lappet. De kummerlige vilkår på Tysklands slagterier viser os, at hensynet til det indre marked stadig trumfer ordentlige arbejdstagerrettigheder og lønforhold, og at der stadig er virksomheder, der står klar til at ofre medarbejdernes ve og vel for at maksimere profitten.

Den socialdemokratiske tyske beskæftigelsesminister har nu besluttet at forbyde slagteriernes underleverandører fra 2021. Men det er ikke nok, for problemerne eksisterer stadig mange andre steder i Europa.

Udenlandsk arbejdskraft må ikke falde ind under smuthuller, hvor man bevidst kan omgå at betale mindsteløn eller løn efter overenskomst. Vi skal have skovlen ind under de mange kreative former og typer af ansættelser, og få dem lagt ind under ét princip - nemlig lige løn, for samme arbejde på samme sted.