Bakker vores lokale SF’er op om en arbejdstidsaftale?

31. juli 2019, 11.00

Brian Duus Nørgaard.

ARBEJDSTIDSAFTALE »Giv lærerne en lokal arbejdstidsaftale«. Forslaget er printet på en prøveballon, sendt til vejrs her i Herning Folkeblad af byrådspolitiker Jørn Vedel Eriksen.

Jeg er glad for, at Jørn Vedel Eriksen prioriterer spørgsmålet om en lokal arbejdstidsaftale, som kan sikre lærerne mere forberedelsestid og mindre klassetid. Og jeg er enig med ham i, at en god balance mellem forberedelse og undervisning vil få kvaliteten i folkeskolen til at blomstre.

Samtidig er jeg noget målløs over, at Peter Villadsen fra SF kun kaster to point efter forslaget om en lokal arbejdstidsaftale. Jeg havde håbet, at Peter Villadsen hér ville have været blandt højdespringerne i sin uddeling af point. Blandt andet fordi hans kollegaer i det landspolitiske SF for nylig har udtalt, at de med økonomisk støtte vil hjælpe med at bane vejen for en landsdækkende arbejdstidsaftale mellem KL og Danmarks Lærerforening.

Tidligere har jeg hørt Peter Villadsen bifalde ideen om indgåelse af en lokal aftale med lærerne. For eksempel ved et vælgermøde før sidste byrådsvalg, afholdt i Mediehuset Herning Folkeblad. Her blev spørgsmålet rejst. Peter Villadsens svar var et »ja« til, at lærerne skulle have en aftale.

Jeg undrer mig over det umiddelbare gab, der er mellem denne positive ytring om en aftale og så Peter Villadsens rating på bare to point til Jørgen Vedel Eriksens meget konkrete forslag.

Jeg har derfor nogle spørgsmål til Peter Villadsen:

- Hvad er din holdning i dag til, at Herning Kommune og Herningegnens Lærerforening kunne mødes og indgå en lokal arbejdstidsaftale for lærerne?

- Vil du i byrådet arbejde aktivt for en aftale? Hvis ja, vil du så fortælle om, hvordan du vil agere i arbejdet? Og hvis nej, hvorfor ikke arbejde for en aftale?

Jeg håber, at Peter Villadsen vil gribe spørgsmålene og returnere med et sæt opklarende svar.

I øvrigt stor tak til Lone Nielsen, Karlo Brondbjerg og Johs. Poulsen for jeres henholdsvis 8, 8 og 6 point i spørgsmålet om en lokal aftale for lærerne. Jeg vil med interesse følge, hvordan I i det kommende byrådsarbejde vil tale og arbejde for, at en aftale kan komme i hus.