»Effektivitetsgevinsterne« på sygehusbyggerier bør fjernes eller reduceres

21. februar 2020, 09.15

Foto: Adobe Stock Photo

SYGEHUS Formand for Psykiatri-Listen og næstformand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland Mikkel Rasmussen skriver i Herning Folkeblad 14. februar om, hvor meget »effektivitetsgevinsterne« på de nye sygehusbyggerier kommer til at påvirke det danske sundhedsvæsen. Og det er ikke så lidt endda. Den føromtalte effektivitetsgevinst går ud på, at qua en gammel Christiansborg-aftale fra 2008, så skal man afgive otte procent af budgettet på det nye akutsygehus.

Nogen særlig gevinst er der vel næppe tale om - i hvert fald ikke for de ansatte og patienterne i vores region. For gevinsten vil måske medføre, at man nogle steder skal fyre personale, så »gevinsten« kan realiseres. Yderligere fyringer hænger efter min mening ikke sammen med, at vi har et sundhedsvæsen i Region Midtjylland, som mange steder er meget presset, og at vi har en regering, som vil ansætte 1000 nye sygeplejersker i hele landet.

Jeg mener, at politikerne bør lave et realitetstjek af »effektiviseringsgevinsterne« på de nye sygehusbyggerier, da meget tyder på, at de er overvurderede og dermed er rene besparelser. Aftalen fra 2008 slår også ekstrahårdt efter mange år med underfinansiering af sundhedsvæsenet. Vi har også været underlagt to-procent-effektiviseringskravet, og dermed har man allerede høstet alle de lavt hængende frugter - og ja, på nogle områder plyndret hele æbletræet. Derfor mener jeg, at »gevinsterne« enten bør fjernes eller reduceres markant.