Fakta om antallet af plejehjemspladser

6. december 2021, 16.46

Erling Askjær Jørgensen. Foto: Flemming Hansen

BEFOLKNINGSTAL Når jeg skriver om, at der er voldsom mangel på plejehjemspladser til ældre der har behov for dette, har jeg selvsagt studeret på, hvor mange plejehjemspladser, der faktisk er i Herning Kommune.

Dette fremgår præcist af Herning Kommunes hjemmeside.

I Herning Kommune er der omkring 600 kommunale plejehjemspladser + 36 på Rehabiliteringscentret + 16, der skal bygges næste år ved Vesterled.

Når de midlertidige, de som forventes bygget næste år, er klar, når vi helt op på 677, der kan kaldes permanente og midlertidige kommunale plejehjemspladser. Her foruden er der de såkaldte Diakonhjem, og de helt private som for eksempel i Ørnhøj. Antal, som ikke direkte er kommunale plejehjem, er totalt i Herning Kommune 177 pladser/boliger, når dem, der er under tilbygning i Ørnhøj, bliver taget i brug.

Når det hele - revl og krat - tælles med, er der maksimalt i alt 854 plejehjemspladser til ældre i Herning Kommune. Her foruden er der institutionerne på Bytoften i Tjørring, som bebos ikke mest af ældre, men af borgere med anden type udfordringer.

Mit udgangspunkt er, at der i alt her ved adventsstart i året 2021 kan være tale om max 835 plejehjemspladser, og i løbet af cirka halvandet år vil dette vokse til 854.

Og hvad kan vi så se dette i relation til? Også på Herning Kommunes hjemmeside kan man læse, at antallet af borgere i Herning Kommune, pr. 1. januar 2021 var på 89.238. Og at antallet af plejehjemspladser pr. samme dato var på 835.

På plejehjem til ældre i Herning Kommune er der end ikke plads til én procent kommunens ældre.

Samtidig bliver vi flere og flere ældre, og antal indbyggere i alt i vor kommune forudses at stige med mere end 1000 i løbet af indeværende år.

Ikke underligt, at der er mere end et års ventetid på at få en plejehjemsplads her i Herning Kommune.

Denne skandaløse situation er primært Venstre i Byrådet ansvarlig for. Det er reelt og sandfærdigt at kalde Venstre-styret i vor kommune for ældrefjendsk.

Indlæser debat