Læserbrev: Magtens arrogance

29. juni 2020, 11.47

Er det ordentlighed, at Borgerlisten først fik dokumenter om Herning Kommunes køb af MCH Arena få timer før det byrådsmøde, hvor handlen skulle vedtages? spørger Jacob Bach Jensen. Foto: Tom Laursen

AGTINDSIGT På sidste byrådsmøde skulle byrådet behandle redningsplanen for MCH. Jeg lyttede som sædvanligt med på Skype.

Under debatten beklagede Borgerlisten sig over, at man først fik sagens dokumenter tilsendt under 2 timer før mødestart. Tænkt sig engang, at man skal behandle en så stor og vigtigt sag og så får man først over 700 siders dokumenter tilsendt lige før mødestart.

Jeg rystede på hovedet, men lod det så ligge. Men så tonede borgmesteren frem i lørdagsavisen. Her lød det, at det var meget tidskrævende at besvare Borgerlistens aktindsigt og han ville ikke bare give Borgerlisten de samme papirer, som de andre partier havde fået. Hold da op, tænkte jeg.

Nu har jeg tilfældigvis selv arbejdet i over 10 år i en kommunal forvaltning, så aktindsigter er ikke noget helt ukendt begreb.

I gamle dage kunne den slags godt være tidskrævende, da alt skulle kopieres, men i dag ligger alle dokumenter jo elektronisk. Kommunen opretter en sag i deres journalsystem »SBSYS«, den hedder formentlig »Køb af MCH-arena«, og her gemmes så alle dokumenter. Hvis der så kommer en anmodning om aktindsigt, kan alle dokumenter via en knap overføres og sendes af sted. Det hele burde ikke tage mere end 5 minutter.

Jeg har forstået, at Borgerlisten bad om papirerne allerede en uge før byrådsmødet. Alligevel sender borgmesteren først de over 700 sider lige før mødets start. Er det ordentlighed?

Under alle omstændigheder er det borgmesterens ansvar at sørge for, at alle behandles lige og får samme muligheder og ikke mindst de samme oplysninger – samtidigt. Det har de krav på i medfør af Den Kommunale Styrelseslov.

MCH har en kæmpe betydning for vores egn. Derfor forstår jeg simpelthen ikke, at borgmesteren ikke fra start forsøger at få samlet byrådet bag redningsplanen. Det havde været et stærkt signal at sende til omverdenen.

Før i tiden var borgmesteren god til at få byrådet til at samarbejde. Nu er det som om, at det mere handler om at isolere og forholde oplysninger. Ved seneste budgetforhandling måtte Borgerlisten end ikke deltage i forhandlingerne. De blev bortvist inden forhandlingerne overhovedet kom i gang. Det synes jeg er tankevækkende.

Men der var flere ting ved lørdagens artikel, som slog mig. Politikerne leder jo med lys og lygte efter et nyt samlingssted til de udsatte borgere. Flere placeringer har været fremme og sagen har været meget debatteret. Men nu sker der sandelig noget. Uden nogen form for høring eller dialog, har man pludselig besluttet, at placeringen skal være på Enghavevej.

Journalisten spurgte borgmesteren, hvorfor man ikke havde sendt sagen i høring hos naboerne? Hertil svarer borgmesteren; »Vi kunne godt have spurgt, men vi ville nok på forhånd vide, hvad svaret ville være«..... Se, det synes jeg er interessant. Vil kommunen så fremover kun spørge borgerne, når man ikke mener at kunne gætte sig til deres holdning?

Nu er det jo bare lige sådan, at Forvaltningslovens §19 siger: Der kan ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. » Punktum slut. Naboerne kunne jo ikke vide, at de var i spil til at være hjemsted for »den våde høne«.

Hvis jeg var nabo, ville jeg heller ikke være tilfreds med at blive kørt over af kommunens damptromle. Endeligt er det jo også sådan, at en afgørelse er ugyldig, hvis der ikke har været partshøring. Så hvis naboerne er utilfredse, vil jeg da anbefale dem at klage til Ankestyrelsen.

Når man som borgmesteren har den fulde magt, følger der også en forpligtelse til at behandle modparten og borgerne ordentligt. At holde politiske modstandere ud i strakt arm og forholde dem oplysninger om de sager, de skal behandle, er ikke noget, der burde finde sted i dagens Danmark. Ligesom borgerne skal behandles ordentlig og de forvaltningsretlige spilleregler skal overholdes. Jo, der er desværre nok at tage fat på i Herning Kommune.