Nyt værk om Herning: Fra krigens bunkere ved Vesterhavet til Elia i Birk

Trap Danmark lancerer i dag bind 10 med Herning Kommune i det landsdækkende bogværk, som både indfanger stedspecifikke kernefortællinger og leksikale fakta

17. november 2019, 17.47

Fangekolonien Gedhus blev oprettet mellem Herning og Karup som det første eksperiment med åbne fængsler. Tugthusfanger fra Horsens gravede huller i heden og plantede træer fra 1899. Det var hårdt arbejde, men fangerne havde også en anden frihed end i fængslet. Foto: Lokalhistorisk Arkiv Herning

BOGOMTALE Trap Danmark er ikke blot et topografisk leksikon, hvor alle mulige fakta kan tjekkes. Det er også baggrund, temahistorier, mange fotos, statistik og diagrammer. Det er både en trykt udgave i bogform, og det er en digital udgave. Det nyeste bind i serien - om Herning - udkommer, mens disse linjer ...