Standpunkt: Det er noget forbistret svineri

11. september 2019, 09.11

Vibeke Larsen. Foto: Flemming Hansen

Journalist Bo Lundgaard har hen over sommeren gennem adskillige artikler i Herning Folkeblad beskrevet sagen om enorme mængder byggeaffald, der er kørt ud i Rind Plantage og anvendt som vejfyld.

360 ton byggeaffald er læsset af i plantagen. Det meste stammer fra renoveringen af Boligselskabet Fruehøjgaards 19 boligblokke på Brorsonsvej og Grundtvigsvej.

Plantageejerne har oplyst til Herning Kommune, at det er rent og genanvendeligt byggeaffald.

Det kan i knust form lovligt deponeres i en skov.

Ingeniørfirmaet Rambøll er lodret uenig og fastslår, at der er miljøfarligt affald i bunkerne. Som dermed intet har at gøre i en skov.

Sagen om byggeaffaldet i plantagen blev oprindeligt opdaget af naboer i området, da det i foråret blev kørt ud i plantagen.

Sagen fik Danmarks Naturfredningsforening til at rette henvendelse til kommunen. Det samme gjorde Fruehøjgaard, som er alt andet end tilfreds med at have betalt for en korrekt deponering af byggeaffaldet for herefter at opdage, at det er kørt ud i en skov.

Rambøll, som har foretaget miljøundersøgelserne inden renoveringen af boligblokkene, har oplyst, at materialerne - også det, der er set i skoven, inden det blev dækket med sand - vurderes at indeholde forskellige miljøfarlige stoffer. Det skal bortskaffes på forsvarlig måde til godkendte affaldsmodtagere eller afleveres til destruktion hos Fortum Danmark, når det gælder det mest miljøfarlige materiale.

Sagen er rystende læsning. Vi står angiveligt med en alvorlig miljøsag i en stor plantage, hvor både natur, vandløb og dyr kan blive udsat for giftige stoffer som asbest, pcb og tungmetaller. Sikke noget forbistret svineri. Herning Folkeblad har forsøgt at få svar fra Rind Plantage på, hvad der er sket, hvorfor, hvordan, af hvem og hvad man nu har tænkt sig at gøre.

Men forgæves. Plantagens direktør og flere bestyrelsesmedlemmer har undervejs konstateret, at de ikke vil udtale sig om sagen, så længe den kører ved Herning Kommune.

Så de henviser til bestyrelsesformanden. Men han er over for den lokale avis gået i flyverskjul. Og det samme er vognmanden, der har stået for at køre affaldet ud i skoven.

Jeg synes ellers, det er mere end rimeligt, at offentligheden får nogle svar fra de ansvarlige i sagen.

Stå da frem og forklar, hvad der er foregået. Dokumenter, hvis I har ret i, at der ikke er noget miljøproblem med det affald, der er brugt som vejfyld. Eller indrøm, at affaldet er miljøfarligt og se at få det fjernet i en fart, så det ikke ødelægger naturen, og der hurtigst muligt kan blive ryddet op i både sagen og miljøproblemet.

På gensyn her i Standpunkt på onsdag!

Vibeke Larsen

chefredaktør

vib@herningfolkeblad.dk