Mere vækst og miljø i balance

Udgivet:26. november 2014, 11.30

Læsetid:2 minutter

Kristian Jensen

Af Kristian Jensen Ydertoften 18, Lind, formand for Venstres folketingsgruppe og næstformand for Venstre

Landbrugsudspil Venstre ønsker at give landbruget bedre muligheder for at skabe vækst samtidig med at vi sikrer godt miljø for både mennesker og dyr. Derfor har vi samlet Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative bag et nyt forslag i Folketinget, som skal skabe vækst og flere arbejdspladser i landbruget, samtidig med at vi tager hensyn til balancen mellem produktion og miljø.

Danmark har i flere år stillet markant skrappere krav til danske landmænd end deres konkurrenter i nabolandene. Det har betydet, at vi allerede nu har nået og endda overopfyldt målet om at reducere udvaskningen af kvælstof. Og det er inden vi har set de fulde virkninger af allerede gennemførte tiltag. Det har også betydet, at dansk korn nu har så lavt indhold af protein, at det ikke kan bruges til dansk brød eller til dansk øl, og at danske landmænd må importerer sojabønner fra andre lande. Det er uholdbart.

Venstre lægger op til, at vi indfører målinger af kvælstof i vandløbene og samtidig gradvist udfaser de reducerede gødningsnormer over tre år. Det vil give større udbytte og bedre økonomi for danske landmænd.

Vores udspil lægger op til at vi styrker konkurrenceevnen for dansk fødevareproduktion og giver mulighed for at landmænd, som bruger særlig skånsom teknologi til at forbedre miljøet, får lov til at producere mere og dermed at det kan betale sig at investere i bedre forhold for naturen.

Jeg mener, at vi har et ansvar for at finde den rigtige balance mellem at benytte og beskytte vores natur. Derfor vil der fortsat være høje miljøkrav og stærk fokus på god dyrevelfærd. Men vi kan ikke leve med, at danske landmænd konsekvent har dårligere produktionsvilkår end deres konkurrenter i andre EU-lande. Det vil koste endnu flere arbejdspladser i en tid, hvor vi har brug for at skabe arbejdspladser i landdistrikterne.

Vi ved fra Finansministeriet og Bjarne Corydon, at en ændring af harmonikravet vil kunne skabe 2000 arbejdspladser på kort sigt. Vi ved, at mange landmænd er hårdt presset på indtjeningen i disse år. Vi ved, at der er dansk landbrug producerer mere skånsomt end andre lande. Derfor er der brug for billedlig talt at flytte foden fra bremsen i forhold til at lade danske landmænd producere noget mere.

Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative har præsenteret et stærkt og samlet bud på en ny fødevarereform, som vil styrke landbruget og skabe jobs i landdistrikterne. På den måde kan vi skabe mere vækst samtidig med, at vi har et godt miljø i balance.

Mere interessant læsning

Mest læste

Debat

Se flere

Mest læste på Herning Folkeblad

Seneste nyt

Se flere