Vejen til et minivådområde er belagt med forhindringer

16. september 2021, 14.13

Sven Agergaard. Foto: PR-foto

LANDBRUG Så ramte vi dette års ansøgningsfrist af puljen for støtte til opførsel af minivådområder. Desværre er det min klare opfattelse, at vi som erhverv på ingen måde er i mål med hverken oprettelse af nye minivådområder eller antal ansøgninger. Det er dog ikke, fordi vi ikke vil, men forsinkelser, usikkerhed og en måske lidt for stor forventning til mængden af kvælstof i særligt det midt- og vestjyske er synderne.

Når en lodsejer i Midt- og Vestjylland ansøger om at få oprettet et minivådområde, bliver der heldigvis taget en kvælstofprøve af drænvandet for at se, hvor meget kvælstof, der er jorden, og om det kan betale sig at binde dette med et minivådområde. I mere end halvdelen af tilfældene har det vist sig, at det simpelthen ikke har givet mening, og derfor er projektet blevet henlagt.

Men samlet set ser det endnu værre ud, da rigtig mange projekter endnu ikke er realiserede af andre grunde. Jeg ved, der har været over 600 projekter med minivådområder på bordet, og af dem er under 100 realiserede. Den første pulje kunne søges tilbage i efteråret 2018, så behandlingstiden har simpelthen været under al kritik. Som jeg ser det, hænger politikernes ambitionsniveau ikke sammen med den mur af bureaukrati og den mængde af medarbejdere, der er sat af til at behandle sagerne i styrelsen.

Jeg fornemmer, at der ikke er ret mange ansøgninger i denne omgang, for det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at de lodsejere, der har fået godkendt opførelse af minivådområderne, i mange tilfælde har haft ganske svært ved at få udbetalt tilskuddene.

Dette skyldes ifølge styrelsen IT-problemer, men jeg har også set eksempler på, at tilskuddet tilbageholdes eller forsinkes af mindre formalia, og det er ikke sådan nogle historier, der ligefrem opfordrer til, at en lodsejer vil kaste sig ud i en investering, hvor man skal lægge op til en halv million i forskud og være usikker på, hvornår eller om tilskuddet overhovedet dukker op.

Men når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at vi som erhverv meget gerne vil denne vej, men jeg synes godt nok, der er lagt mange forhindringer ud for os. Bevidst eller ubevidst.

Indlæser debat...