Debatindlæg: Troldtoft og ulven

9. december 2019, 12.28

ULVE Steffen Troldtoft forsøger sig nu igen i et læserbrev af 3. december at gøre ulve livsfarlige.

Dette til trods for, at der intet belæg er for samme. Samtidig negligerer han den ekspertviden, som er på området, for naturligvis ved han bedre.

Troldtoft synes dog selv at vide, at han intet belæg har for sine vidtløftige påstande, idet han kraftigt opfordrer folk med grimme oplevelser med ulven til at stå frem.

Nu er det heldigvis sådan, at de mennesker, som - i forhold til deres besætninger af får med mere - har haft grimme oplevelser, allerede er stået frem, hvilket reelt beviser, at der ikke forefindes noget problem, men alene almindeligt forekommende forhold, som i det øvrige Europa.

Det er nemlig sådan, at det øvrige Europa også har ulve, og de lever godt side om side med dem. Faktisk er det i Polen sådan, at medens landbruget øger sit omfang, øger ulvene tillige sit, men trods dette er der ingen problemer.

Italien er det land i Europa med flest ulve - cirka 2000. I Danmark har vi officielt fem af slagsen: www.ulveatlas.dk/nyheder/status-over-de-danske-ulve-for-1-kvartal-2019/

Altså har Italien cirka 400 gange så mange. Når vi så samtidig ser, at befolkningstætheden i Italien er halvanden gang så stor som i Danmark - www.da.wikipedia.org/wiki/Verdens_landes_befolkningst%C3%A6thed - burde sådan nogle som Troltoft skamme sig over deres hysteri, for andet er det ikke.

Troltofts skriver selv: »Det er ikke den slags personer, man skal debattere med. Det er ikke den slags personer, an skal lytte til. Det er da slet ikke den slags personer du skal tage seriøst nok til at holde dig ude af debatten« om folk, som modsiger ham, og dermed reelt er dem med fakta. Så der er vel ikke andet at sige til Troldtoft end, at personager som ham er ikke den slags personer, man skal debattere med. Det er ikke den slags personer, man skal lytte til. Og det er da slet ikke den slags personer man skal tage seriøst.