Corona-kommissionen må ikke blive en syltekrukke

8. april 2020, 16.29

Foto: Adobe Stock Photo

EU Det er glædeligt, at et bredt politisk flertal nu kræver, at en kommission skal undersøge håndteringen af corona-krisen.

Vist er regeringen så populær som nogensinde - det gælder i øvrigt stort set alle regeringerne i den demokratiske del af verden. I en usikker tid klamrer befolkningerne sig til det kendte som et fast holdepunkt. Selv præsident Trump, hvis håndtering af krisen har været decideret talentløs, er så populær som nogensinde.

Men efter de første uger med corona kan det konstateres, at regeringen og folketingsflertallet har begået mange fejl; fodfejl og fejl af den mere alvorlige slags. Lige så klart er det, at coronaen ikke bliver den sidste epidemi, der kommer til at hærge Danmark. Når røgen har lagt sig, er det derfor velbegrundet at nedsætte en corona-kommission, så vi kan lære af epidemien. En sådan kommission - der bør bestå af såvel politikere som eksperter - bør have fokus på: Hvorfor sover Danmark i timen, da de første advarsler kommer? Myndighederne fortæller, at vi roligt kan rejse på vinterferie til Italien, og at vi ikke skal regne med, at coronaen kommer til Danmark. Hvordan sørger vi for, at test-beredskabet er på plads, næste en epidemi rammer os. Hvordan sikrer vi, at myndighederne fremover lader sig lede af sundhedsfaglige overvejelser i stedet for mavefornemmelser og det opportune.

Et eksempel: Hverken WHO eller de danske sundhedsmyndigheder fandt, at der var sagligt belæg for at lukke Danmarks grænser. Lukningen var meningsløs, en tom politisk markering, som ovenikøbet sendte et nationalistisk signal.

Hvordan undgår vi næste gang, en epidemi rammer Danmark, at lukke økonomien? Med vidtrækkende og langvarige konsekvenser for dansk økonomi, beskæftigelse og velfærd.

Hvordan kan vi fremover både bekæmpe en truende epidemi og fastholde retsstaten? Hvorfra kom tanken om et »stikker-skema«, hvormed borgerne blev opfordret til at angive hinanden, hvis der var mistanke om uhensigtsmæssig adfærd? Og hvorfor udløber Folketingets hastelov først om et år i stedet for om for eksempel tre måneder? Risikoen er, at masseovervågningen af borgerne forsætter også længe efter, vi har lagt coronaen bag os.

Endnu et eksempel: Med Folketingets vedtagelse forleden kan udlændinge, der begår corona-kriminalitet, blive udvist fra Danmark. Regeringen kunne ikke nære sig for at smide denne luns til den indre svinehund. Og det i en tid, hvor befolkningen ellers udviser hjælpsomhed, opofrelse og samfundssind. Det er glædeligt, at De Radikale og Enhedslisten afviste dette uetiske tiltag.

I kommissionens arbejde bør indgå corona-erfaringerne fra andre lande; for eksempel Sydkorea og Island, som med succes har fulgt WHO’s anbefalinger, testet rigtig mange og undladt at lukke landene ned.

En kommission bør både evaluere den danske indsats og have mulighed for at placere et ansvar, hvis nogen ikke har handlet, som de burde. Kommission bør aflevere sin rapport inden for en skarp tidsfrist - så den ikke ender som en syltekrukke.