Mindeord: En gang landmand - altid landmand

10. januar 2022, 11.17

Jens Peder Haunstrup Nielsen. Foto: Privatfoto

MINDEORD Karen Marie Nielsen har sammen med børnene skrevet mindeord om deres ægtemand og far, tidligere landmand og byrådspolitiker Jens Peder Haunstrup Nielsen, Sjællandsgade 3, Aulum, der 21. december 2021 sov ind på Holstebro Sygehus, 84 år gammel:

Jens Peder Haunstrup Nielsen døde efter lang tids svær sygdom. Men også efter et forløb, hvor han til det sidste var den nærværende, kærlige, engagerede og humoristiske mand og far, som han altid har været. Jens Peder havde en fantastisk appetit på livet; på at møde mennesker og engagere sig i dem.

Jens Peder blev født i Lem ved Ringkøbing 27. oktober 1937 som nummer to ud af en søskendeflok på fem - søster Hanne og tre brødre; Lars, Harald og Knud. Forældrene Hans og Kristine drev landbrug, og familien flyttede til Skjerk ved Aulum i 1942, hvor de overtog gården Vestergård. Til gården var der 31 hektar jord, hvoraf der var cirka 5 hektar hede.

Børnene var vant til at hjælpe til i stalden og på marken og fik tidligt stort ansvar, da faderens helbred ikke var godt efter en hofteoperation i 1949.

Jens Peder kom i Skjerk Skole. Nabodrengen Henning var startet i skole året før, og Jens Peder glædede sig meget til, at det blev hans tur. Men da han selv begyndte i skole, var det ikke så sjovt, som han troede, og han ville meget hellere arbejde hjemme på gården. Jens Peder plejede selv med et glimt i øjet at sige, at hans lærer en gang udtalte, at han havde forventet meget mere af Jens Peder.

De unge år

Cirka 15 år gammel kom han med i KFUM og KFUK’s idrætsafdeling og spillede håndbold. Der var fuld fart på - og en overgang var alle fire brødre på samme hold. Som 16-17-årig trænede Jens Peder damejunior holdet. Der var en pige med på holdet, som kom fra Kjærgård - det var Karen. De kiggede lidt genert til hinanden og efter et par år, ja så fik hun tacklet Jens Peder - eller omvendt.

Karen og Jens Peder havde nogle fantastiske år i KFUM og K og idrætsafdelingen. Begge var i bestyrelsen for idrætsafdelingen i nogle år.

Jens Peder kom på Blåkilde Ungdomsskole. De tumlede og prøvede kræfter, spillede meget bold og lavede gymnastik. Efter dette ophold kom Jens Peder hjem og passede gården et år sammen med sin farbror Otto, som blev et stort forbillede.

Herefter tog Jens Peder på Ladelund Landbrugsskole og fik sin landmandsuddannelse. Han var på hold med sin fætter Jens Peter fra Haunstrup; de fik en berigende og skøn tid sammen.

Dernæst kom soldatertiden - et 16 måneders forløb som hovedsageligt foregik i Aarhus ved artilleriet. Det var for Jens Peder en tid, der blot skulle overstås, men han fik nære venner undervejs. Jens Peder ville hellere lave gymnastik og spille bold end være militærmand, så sergenten mente på et tidspunkt, at Jens Peder aldrig kom til at kunne klare sig selv, hvortil Jens Peder svarede, at det heldigvis aldrig blev sergentens problem ...

Efter soldatertiden var storebror Lars og Jens Peder hjemme i Skjerk for at hjælpe med at bygge kostald til 18 køer og et antal grisesøer.

Mange jern i ilden

Som helt ung landmand blev Jens Peder fodermester på en gård ved Kibæk. Det var et arbejde, han trivedes i og var glad for. Han påtog sig et stort ansvar. Samtidig fik han passet håndbold-spillet - og Karen - i Aulum. Al transport mellem Kibæk og Aulum foregik på cykel.

En gang på grundlovsdag cyklede Jens Peder til Gødstrup til grundlovsfest for at mødes med de unge fra Aulum, som også kom cyklende. Karen var også med til festen. De hørte på taler og legede sanglege for fuld udblæsning. Sidst på aftenen cyklede Jens Peder til Kibæk og de andre til Aulum. Han har fortalt, at husmoderen på gården den dag havde lavet tidlig eftermiddagskaffe til ham, så han kunne nå at fodre og malke, inden han skulle af sted, men hun gik heldigvis ud af køkkenet, og imens listede Jens Peder kaffen ud ad vinduet: Den var varm, og Jens Peder havde travlt - så han sagde tak for kaffe og skyndte sig af sted.

Jens Peder fik sidenhen ansættelse på Sønderbygård og på nabogården Storgård, da de manglede en fodermester.

Familiemennesket

Karen og Jens Peder blev gift i 1963 og købte gården »Lægård« på Asbækhedevej mellem Aulum og Vildbjerg.

Sammen skabte de et familieliv med fire børn, Lene, Mette, Mikael og Britt, og et landmandsliv, der var kendetegnet af stort engagement, arbejdsomhed og glæde. Med tiden kom der også 10 børnebørn og to oldebørn til.

Jens Peder var et udpræget familiemenneske; han satte stor pris på at samle familie og venner. Der var altid tid til en snak, et spil bob eller æsel.

Jens Peder var hele livet igennem meget interesseret i sport; han spillede selv håndbold til han var midt i fyrrerne, og fulgte med i først børnenes og sidenhen børnebørnenes »sportskarrierer«.

Karen og Jens Peder drev »Lægård« frem til 2000, hvor sønnen Mikael og hans hustru Bettina overtog gården. De flyttede til Aulum, først til Søndergade og dernæst Sjællandsgade. Alle de steder, hvor Karen og Jens Peder har boet, har været kendetegnet af godt og varmt naboskab.

Jens Peder var aktiv landmand hele livet. Han hjalp til på gården, så længe helbredet tillod det, det vil sige indtil han var cirka 80 år. Han cyklede til Asbækhede hver dag, og da helbredet ikke længere gjorde det muligt, anskaffede han sig en elcykel. Det sidste halve år, hvor kroppen for alvor var ved at være slidt op, blev det til mange ture på elscooteren. Det gjorde, at han fortsat kunne få sine elskede ture til Asbækhede og i øvrigt køre omegnen tynd og få et væld af gode oplevelser.

Byråd og tillidshverv

Jens Peder var et meget engageret menneske. Det gav sig blandt andet udtryk i, at han gennem hele livet bestred en mængde tillidsposter. Han kunne ganske enkelt ikke lade være.

Ud over KFUM & K i Aulum, som havde en stor plads i hans hjerte igennem hele livet, var han en årrække formand for KFUM’s kredsbestyrelse og deltog i arbejdet med unge, idræt og i KFUM-huset i Aulum.

Som 44-årig blev Jens Peder valgt ind i kommunalbestyrelsen for Venstre - han fik fire perioder og var formand for teknisk udvalg i de sidste tre perioder.

Efterfølgende blev han valgt til menighedsrådet i otte år. Derudover har han siddet i bestyrelser og varetaget forskellige hverv i et væld af foreninger: Kontrolforening, Ljørring Mejeri, »Samlestaldene« (Herning og Omegns eksportmarked ApS), Ljørring Søndagsskole, Hammerum Herreds Brandkasse - senere overtaget af Thisted Forsikring samt Fonden af Hammerum Herreds Brandkasse for løsøre siden 1844. Dette blev hans sidste bestyrelsespost - som han bestred lige til sin død og havde den store glæde blot et par uger før sin død at være med til at udbetale fondsmidler til en række foreninger.

Fulgte med i stort og småt

Vi vil savne Jens Peder. Han var et empatisk, imødekommende og rummeligt menneske, der med stor nysgerrighed og omsorg engagerede sig i livet og de mennesker, han mødte på sin vej. Han var udstyret med en lun humor. Hen mod afslutningen ville han ikke snakke om sygdom - nej, han ville livet. Han lagde hele tiden planer om mennesker, han gerne ville besøge eller have besøg af; oplevelser han gerne ville have.

Jens Peder elskede naturen. På sine mange ture ud på landet, ikke mindst i de seneste år, har han elsket at følge med i stort som småt i landskabet; han kendte stort set hver mark i hele sognet.

Karen og Jens Peders hjem har altid været åbent og gæstfrit. Det har givet mange og stærke venskaber. Jens Peder var nem at falde i snak med. Han havde rum og hjerte for andre - også andres meninger og holdninger, som var anderledes end hans - blot der var gensidig respekt.

Æret være Jens Peder Haunstrup Nielsens minde.

Indlæser debat