Indsamling - hvert træ tæller

10. september 2019, 09.10

Alle har råd til at være med, når kampagnen »Damark planter træer« bliver skudt i gang, for bare en tyver vil være bidrag nok, mener præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

INDSAMLING Jeg tror, at rigtigt mange mennesker bliver lidt opgivende over at læse den ene overskrift efter den anden om smeltende isbjerge, brændende skove, oversvømmelser af byer og rekord efter rekord af ødelæggende hedebølger. De mange voldsomme nyheder gør, at vi forstår, at nok er vi den første generation, der for alvor mærker klimaforandringerne, men vi er også den sidste, der kan ændre den udvikling. Og hvad i alverden kan man stille op som enkeltperson?

Heldigvis en hel masse og vi skal i gang. Vi bliver blandt andet nødt til at tænke over, hvad og hvordan vi forbruger; hvad vi spiser; hvordan vi rejser. Og så skal vores folkevalgte nu skabe de rigtige rammer for at handle klimaklogt.

Vi skal have en klimalov. Den kan blandt gå ud på at understøtte elbiler, offentlig transport, grøn energi, og gebyrer og skatter på klimaskadelige fødevarer og ikke mindst så skal vi lade vores natur være en naturlig del af klimaløsningen.

Danmark er et af verdens hårdest opdyrkede lande og mere end 62 procent af det danske areal er landbrugsjorder, og det meste er pløjet, gødet og sprøjtet. Det meste af arealet går til at producere foder til den enorme svineproduktion, hvis størrelse har vidtrækkende konsekvenser så langt væk som i Sydamerika. Her henter vi svinefoder til stor skade for regnskoven, klima og dyrearter.

Det går jo selvsagt ikke. For vi skal ikke alene beskytte skovarealet - det skal øges markant. Træer er således en stor del af svaret på klimaforandringerne, hvilket også understreges igen og igen af FN’s Klimapanel.

Skove udmærker sig ved at være det mest effektive middel, vi kender, til at hive CO2 ud af atmosfæren. Når træerne vokser, optager de luftens CO2 gennem bladene og nålene og lagrer det i selve træet. Skovens træer afhjælper hermed den massive belastning af klimaet, som CO2-gassen udgør.

Vi skal altså have rigtigt mange flere træer overalt på kloden - også i Danmark.

TV2 og Danmarks Naturfredningsforening tager FN’s Klimapanel på ordet. Sammen kører vi et kæmpe TV show »Danmark planter træer«. Vi beder simpelthen danskerne om at hjælpe med at plante så mange træer som muligt. Den 14. september samler vi ind og målet er at plante - mindst - én million træer i Danmark.

Jeg tror, alle kan være med. Det starter nemlig ved en tyver og for hver indsamlede 20 krone plantes ét træ i Danmark op til én million træer. Derudover går der fire kroner til bevaring af skov i ind- og udland.

De indsamlede midler videresendes til Growing Trees Network Foundation, som står for at rejse nye Folkeskove i Danmark, Den Danske Naturfond, som lægger skov urørt i Danmark, og WWF, som bevarer rydningstruet skov i udlandet. Træerne plantes på de landbrugsjorder, der opkøbes til formålet.

800.000 indere plantede 50 millioner træer i 2016. Etiopien plantede i juli i år 350 millioner træer. Vi starter med en million og hvert træ tæller. Jeg håber, at rigtigt mange danskere og rigtigt mange firmaer og organisationer vil bakke op bag »Danmark planter træer«, så vi kan få sat gang i de skove, der ikke alene vil bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne, men også give os klimavenlige byggematerialer, beskytte vores drikkevand mod sprøjtegifte og - ad åre - danne levesteder for skovmår, spætter og pragttorbister og nattergale og mange af de andre arter, vi deler denne vidunderlige klode med.

Så der er masser af gevinster ved at gå ind i kampen mod klimaforandringerne. Vi kan gøre en forskel hver især, og vi kan gøre endnu mere sammen.