Åbent brev til miljøministeren

4. marts 2020, 09.49

Foto: Adobe Stock Photo

FREDET Kære Lea Wermelin. Årsagen til denne henvendelse skyldes, at du er kaldt i samråd af Pia Kjærsgaard omkring lettere adgang til at regulere ulve.

På det seneste har vi set flere læserbreve i de lokale aviser omkring ulvezonen, hvor personer opfordrer til at begå selvtægt og skyde ulven.

Disse trusler bør tages alvorligt, da syv ulve er forsvundet på uforklarlig vis, siden ulven indvandrede til landet. Det er ikke utænkeligt, der er en sammenhæng mellem truslerne og de forsvundne ulve. Myndighederne bør melde klart ud omkring EU’s retningslinjer i forbindelse med ulveforvaltning og understrege ulvens status som et fredet dyr i Danmark.

Det bør ligeledes understreges, at en ulv ikke har afvigende adfærd, fordi den tager husdyr, der ikke er forsvarligt indhegnet og derfor ikke kan reguleres efter gældende EU-regler.

Problemet med angreb på specielt får er, at husdyrholderne tilsyneladende satser på, at præsentere det ene blodige billede efter det andet og dermed sætte ulven i miskredit for til sidst at få tilladelse til at skyde ulven.

Der er ingen tvivl om denne situation vil fortsætte til myndighederne en gang for alle understreger, at husdyr i ulvezoner skal gå bag hegn, der er egnede til at beskytte dyrene mod rovdyrangreb.

Det virker som om, politikerne mangler kendskab til ulven rent faktisk ikke er farlighed for mennesker, samt de muligheder der for afværgeforanstaltninger i forbindelse med beskyttelse af husdyr. Der er et utal af eksempler på politikere, der udtaler sig om ulve og ulveforvaltning på en måde, der med al ønskelig tydelighed viser, de intet ved om emnet.

Reglerne fra EU er beskrevet i artikel 12 og artikel 16 i Habitatdirektivet. Disse to artikler bør ikke kunne misforstås.

Blandt modstandere af ulv i Danmark hersker en stemning af, at de forskere, Naturstyrelsen arbejder sammen med, Aarhus Naturhistoriske Museum og DCE er inkompetente, partiske, og manipulerer med fakta.

Det er et problem med så lidt respekt omkring fagkundskaben, men det værste er at denne manglende respekt bakkes op af flere politikere både lokalt og på Christiansborg.

Aarhus Naturhistoriske Museum, såvel som DCE er videnskabeligt velfunderede institutioner med kompetente forskere. Det er et problem, at der sås tvivl om disse institutioners redelighed og kompetence.

Du burde tage kontakt til Peter Sunde fra DCE eller Kent Olsen fra Aarhus Naturhistoriske Museum. Her kan du få fakta om ulve.

Der er mulighed for at få 100 procent støtte til ulvesikrede hegn, som er løsningen for at undgå rovdyrangreb. Af forskellige årsager er husdyrholderne meget afvisende overfor disse hegn. De påstår, de ikke virker.

Erfaringen fra Sverige og Tyskland siger noget andet.

Selv i de områder, hvor der ydes 100 procent tilskud til ulvesikring, bliver hegnene ikke sat op. Den virkelige årsag til modviljen er nok, at husdyrholderne mener, det er for arbejdskrævende at vedligeholde disse hegn, specielt at holde den nederste tråd fri for vækster

Før ulven kom til Danmark, blev husdyr angrebet af andre rovdyr, som hunde og ræve. Naturligvis er antallet steget efter ulven og guldsjakalen kom til landet. Men cirka 50 procent af alle registrerede angreb er udført af hunde og guldsjakaler - hertil kommer ræve.

Vores pointe er, at hvis man kunne fjerne ulvene ville der stadig være mange angreb på husdyr. Med ordentlige ulvesikrede hegn, der bliver vedligeholdt, ville tabet af husdyr ifølge erfaringer fra Sverige og Tyskland blive minimeret. Det underbygges af det faktum, at der aldrig har været angreb på husdyr i Danmark, som gik bag et funktionsdygtigt ulvesikret hegn.

På den baggrund opfordrer vi til statsligt tilskud til vedligehold af ulvesikrede hegn. Det er den eneste mulighed for at løse problemet.

Vi håber, du kan bruge ovenstående oplysninger i den forestående debat om ulvene i Danmark.