Ro(h)dfæstet 2030-plan fra KD

7. maj 2021, 12.22

Marianne Karlsmose. Foro: PR-foto

PLAN En helstøbt politisk plan frem til 2030 inklusiv en økonomisk finansiering er netop blevet fremlagt af KD som folketingets nyeste parti. Det kom åbenbart som en overraskelse for en del, at KD er et politisk parti med politik på mange hylder. Menneskeværd, næstekærlighed og bæredygtighed udfoldes i praktisk politik på en lang række områder ligesom KD`s folkevalgte i mange år har gjort både i byråd og regionsråd.

Planen indeholder velkendte familiepolitiske forslag om frit valg af børnepasning herunder også tilskud til hjemmepasning, gratis parrådgivning og styrkelse af rådgivning før og efter en eventuel abort dertil kommer også forslag om minimumsnormeringer, der skal sikre tid til omsorg for de børn, der passes i institution.

Som regionsrådsmedlem glæder jeg mig i særlig grad over det massive løft på 14 milliarder til sundhed og psykiatri i planen. Sundhedsvæsenet og især psykiatrien har længe været underfinansieret i forhold til det stigende pres herunder markante stigninger i mennesker, der kæmper med psykiske lidelser. Der er stadig lang vej til at vi får skabt ligeværdighed i behandling af fysiske og psykiske lidelser. I KD har vi også som det eneste parti fremlagt et udspil for misbrugsforebyggelse og behandling. Mange mennesker kæmper med en kombination af misbrug og psykiske lidelser, og det understreger behovet for at se det enkelte menneskes behov frem for at tænke i regneark og kasser.

Kommuner og regioner sættes fri gennem en fjernelse af serviceloftet og frihed til selv at prioritere uden detailstyring fra Christiansborg. Det er nemt at tale om decentralisering og mindre bureaukrati, men nu sætter KD handling bag og udfordrer de andre partier til at gøre det samme. Med en markant styrkelse af det kommunale og regionale selvstyre er det også vigtigt at få styrket de lokale og regionale medier, så den kritiske journalistik i kommuner og regioner får bedre vilkår. Øget mediestøtte kan også bidrage til sammenhængskraft og fællesskab i en tid, hvor mediebilledet er i hastig forandring og under voldsom påvirkning af globale mediegiganter.

Det glæder mig også, at KD nu lægger op til et løft af kulturområdet. Det vil styrke mulighederne for det gode liv og øge den mentale trivsel – det trænger vi til. Vi har brug for både noget at leve af og noget at leve for i Danmark, derfor skal vi have en sammenhængende økonomisk politik med vægt på arbejdsudbud og gode rammer for erhvervslivet samtidig med, at vi prioriterer nære relationer, menneskelig trivsel og kultur.

Indlæser debat...