Politianmeldelse i miljøsag fra Rind: Boligselskab bakker op

Parternes lukkethed har gjort det svært at finde ud af, hvad der er foregået, siger boligselskabet Fruehøjgårds direktør

2. december 2020, 16.57

Boligselskabet Fruehøjgård mener, at politianmeldelsen er den logiske konsekvens af den lukkethed, som er udvist af de involverede parter. Foto: Bo Lundgaard

HERNING - Vi har hele tiden sagt, at sagen burde efterforskes af politiet. Derfor kan vi ikke være modstander af, at det nu er sket.

Sådan lyder meldingen fra Birgitte Juhl, direktør for boligselskabet Fruehøjgård, som fastslår, at nedrivningsfirmaet BR Miljøtech og vognmandsfirmaet Egon Lodahl & Søn ...