Standpunkt: Hvor der er vilje, burde der også være en cykelsti

13. februar 2020, 07.38

I 2014 fik den første del af cykelstien mellem Kibæk og Herning asfalt og blev indviet. Men i 2020 er cykelstien på strækningen stadig ikke færdiggjort. Privatfoto: John Christensen

Famøse fem kilometer asfalt mellem Kibæk og Herning har gennem mange år ladet vente på sig.

Gentagne gange har borgere og lokalpolitikere efterlyst det manglende midterste stykke af den dobbeltsporede cykelsti, der skulle forbinde de to byområder, så cyklister ikke skal benytte den stærkt trafikerede Vardevej, når de vil cykle til og fra arbejde, fritidsaktiviteter eller snuppe en rask motionstur.

Problemet er, at vi ikke selv kan fikse det lokalt og få det gjort færdigt. Da det er statens og ikke kommunens vej, er det fra Christiansborg, pengene og godkendelsen skal komme. Og det har vist sig endog meget vanskeligt at komme igennem med - til trods for, at staten selv anlagde de første kilometer af cykelstien helt tilbage i 2014.

I årenes løb har vi bragt mange artikler i Folkebladet om sagen. Engagerede mennesker har skrevet debatindlæg, direkte henvendelser og åbne breve til de ansvarlige landspolitikere og ministre. Lokalpolitikere har forsøgt via netværk og alverdens sammenhænge at påvirke kollegerne på tinge, så den sidste etape kan blive færdigetableret.

Fordi alle lokalt kan se, at det er farligt at cykle på Vardevej. Og fordi det er dumt, at stien ikke gøres færdig.

Men intet sker, og det ene år går efter det andet.

Det er simpelthen ikke i orden.

Politikerne skriger på, at vi af hensyn til sundheden og klimaet skal tage cyklen mest muligt. Men når det kommer til noget så konkret som færdiggørelsen af en cykelsti, hvor der kun mangler godt fem kilometer, så sker der ikke en hujende fis.

Cykelstien blev politisk vedtaget helt tilbage i 2012 - efter mange års forudgående drøftelser. Og for seks år siden blev 1. etape af cykelstien indviet - strækningen fra rundkørslen i det nordlige Kibæk til Velhustedvej. Men resten, som skal forbinde 1. etape med den eksisterende cykelsti fra Studsgård til Herning, ligger nu på hvem ved hvilket år i en syltekrukke et sted i København.

Men selv om det skorter på svar og respons fra Christiansborg, lader de sig heldigvis ikke sådan slå ud i Kibæk. Det er på sin plads at nikke anerkendende med cykelhjelmen for den fortsatte lokale kamp. Som vi skrev i sidste uge, bliver byrådsmedlem i Herning Vinnie Borbjerg (S) sammen med blandt andre Karl Højhus Jeppesen fra Det Konservative Folkepartis lokale vælgerforening samt lokale kræfter som Poul Bech og Knud Nielsen fra Kibæk Lokalråd ved med at presse på for en løsning.

De forsøger at få transportminister Benny Engelbrecht (S) til at køre fra København og herover for ved selvsyn at se det tåbelige - og risikable - i, at midterstykket ikke for længst er blevet færdigetableret til en samlet sikker cykelforbindelse.

Ganske som de har forsøgt i mange år, og som mange før dem har prøvet at få skiftende ministre i tale - om det samme stykke cykelsti.

Jeg begriber intet af det. Godt fem kilometer asfalt mellem to etablerede cykelstier kan vel ikke være så vanskeligt at godkende. Og det kan i det store trafikbillede næppe være en ret stor investering.

Det kan godt være, at den smule sti ikke er noget særligt for landspolitikerne. Men det er den lokalt.

Så kom nu i gang, Benny Engelbrecht og kompagni og få fuldendt det projekt, der blev taget hul på for snart mange år siden.

Læs også
Standpunkt: Stop vanvidsfarten eller ryk i fængsel
Læs også
Standpunkt: Vi har et kæmpe skodproblem
Læs også
Standpunkt: Jeg hørte en god Herning-historie ...