Standpunkt: På den forkerte side af sognegrænsen

14. april 2021, 10.00

Vibeke Larsen. Foto: Flemming Hansen

Modellen for superlokale nedlukninger af sogne med særlig høj covid-19-smitteudvikling trådte i kraft i mandags 12. april.

Allerede samme dag blev Hedeager Sogn i Herning som bekendt lukket ned. Og i dag er det så Fredens Sogn.

Modellen går ud på, at der skal lukkes ned for skoler, undervisning, indendørs kultur, idræt, fritidsaktiviteter og foreningsliv, når et sogn har et incidenstal på 400, der er 20 eller flere registrerede smittetilfælde de seneste syv dage, og positivprocenten er på to eller mere.

Så på to dage er fem skoler i Herning, to uddannelsesinstitutioner samt indendørsaktiviteterne i ni foreninger lukket ned i foreløbigt en uge. Nedlukningen ophæves først, når sognet i syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre.

Læs også
Stort overblik: To bydele blev pludselig lukket ned i Herning

Ideen med at bruge sognegrænser til at afgrænse områder for en nedlukning er jo sådan set god nok. Så man ikke som tidligere under pandemien lukker hele kommuner eller egne ned, hver gang smitten blusser op i en bydel eller et område.

Men der er jo blandt andet det problem, at sognegrænser og skoledistrikter ikke flugter, og at man ikke nødvendigvis går i skole i det sogn, man bor i.

Derfor ser vi nu, at skoler i ramte sogne lukkes ned, selv om de ikke nødvendigvis har smitte eller har elever, der bor i særligt smittede områder i sognet - men alene fordi skolen ligger på den forkerte side af sognegrænsen.

Omvendt kan skoler med elever fra smittede områder i et andet sogn fortsætte med at holde åbent, fordi de ligger geografisk placeret i et sogn uden smitteudfordring.

Det dur da slet ikke. Hverken for den ene eller den anden skole - og øvrige ramte aktiviteter - eller for smittehåndteringen og kampen mod smitteudbredelse. For hvad hjælper det på smittespredningen, at man lukker skolerne i et sogn med høje smittetal, hvis børnene fra sognet tager til andre sogne for at gå i skole. Eller at man lukker skoler, hvor der ikke er smittede.

Det er uden for al logik. Og det svækker borgernes tillid til smittehåndteringen.

Læs mere
Krarup efter nye nedlukninger: Modellen bruges åbenlyst forkert
+Abonnement

Kommunerne er uden indflydelse på udrulningen lokalt.

Det er jo i sig selv crazy.

Lå det i modellen, at Styrelsen for Patientsikkerhed skulle have drøftet de to aktuelle situationer med Herning Kommune på forhånd, ville det jo hurtigt blandt andet stå klart, at det nok vil nytte mere i smittekampen at lukke Brændgaardskolen, hvor der går mange elever, som bor i boligområder med aktuelt konstateret høje smittetal.

Men den ligger bare ikke i Hedeager Sogn. Så det tager firkantede regler ikke højde for.

En snak med kommunen ville forhåbentligt også kunne have afværget det helt bizarre, at man på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier fra i dag må sende 900 elever på HHX og HTX hjem til onlineundervisning, mens 400 elever på STX kan fortsætte med undervisning på skolen.

Der er godt nok ingen smitte nogen af stederne, men sognegrænsen går lige ned gennem uddannelsesstedets matrikel, og førstnævntes undervisningslokaler befinder sig i det nu nedlukkede Fredens Sogn.

Jamen, hør nu.

Læs også
Få det store overblik: Sådan fordeler smittetallene sig i Hernings sogne

Hernings borgmester Lars Krarup (V) er stået frem med en berettiget kritik af måden, modellen håndteres på. Herning har som et af de første steder med udrulningen af modellen set, hvad der bestemt ikke virker, og han har sendt et klart og nødvendigt opråb til sundhedsordførere og partier på Christiansborg, så det her kan blive ændret til at fungere efter hensigten.

Det kan da også undre, at der ikke undervejs i eksperternes arbejde med modellen og den efterfølgende politiske behandling er taget højde for åbenlyse problemstillinger som følge af sognegrænse-opdelingen.

Folketingets nye Epidemiudvalg burde have sikret sig, at en hurtig sogne-nedlukning naturligvis bør ske i dialog med den berørte kommune, som kender de lokale forhold.

Men det kan de 21 Christiansborg-politikere i udvalget jo passende sørge for at få ændret, når de i dag ifølge Folketingets mødekalender mødes alligevel. For det haster.

Hvad synes du om de lokale nedlukninger? Husk at du kan deltage i debatten her på herningfolkeblad.dk i debatmodulet under artiklen

Indlæser debat...