Får KPC lov til at udstykke, hvor ingen andre må?

24. marts 2020, 14.36

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

BYGGERI Tæt på Gjellerup på vej mod Lund ligger der mod syd en idyllisk landbrugsejendom med stråtag - det drejer sig om ejendommen Lundvej 36. Hvis man går ind i registrene, kan man se, at ejendommen er ejet af Ejendomsselskabet Lundvej 36, 7400 Herning ApS. Hvis man så ser i CVR-registeret, kan man se, at selskabet er delvist ejet af KPC Ejendomsudvikling A/S, og selskabets adresse er netop flyttet til KPC´s adresse Dalgasgade 21, 1., 7400 Herning.

Man kan så spørge sig selv, om KPC vil til at drive landbrug? Det vil de næppe. Den mest sandsynlige forklaring er vel, at KPC med flere vil prøve at få ejendommen udstykket. Det burde imidlertid slet ikke kunne lade sig gøre, da byplanafdelingen har stået fast på, at Gjellerup ikke måtte udvides længere mod vest, da man vil bevare landsbymiljøet i Lund. Flere har tidligere forsøgt at få lov til udstykning vest for Gjellerup, men har fået afslag. Så sent som 28. maj 2018 har byplanudvalget givet afslag til udstykning af en ejendom, der ligger vest for Gjellerup og umiddelbart syd for Lundvej 36. Desuden har beboerne på Østerlund fået at vide, at der aldrig vil komme byggeri vest for dem.

Efter byplansudvalgets møde 28. maj 2018 kunne man også 9. juni 2018 i Herning Folkeblad læse følgende: Kommunen har fået en konkret henvendelse om at byudvikle på et areal ved Tolstedvej direkte vest for Gjellerup, men det vendte byplanudvalget tommelfingeren ned til.

Det vil være med til at lukke hullet til det lille byområde Lund, og det ønsker politikerne ikke. - Vi vil gerne bevare Gjelleruplund som en selvstændig enhed, siger Ulrik Hyldgaard.

På Klokkehøj, hvor jeg bor, ville de daværende udstykkere også gerne udstykke noget mere, men det fik de ikke lov til. Udstykkerne af Klokkehøj søgte dog dispensation til at tilkøbe omkring fem meter jord længere mod vest til at plante et plantebælte. Det kunne heller ikke lade sig gøre. De måtte derfor leje en stribe jord på cirka fem meter af gårdmanden over 100 år, idet plantebæltet stadig skulle være landbrug.

Da det således må betragtes som umuligt at få lov til at udstykke vest for Gjellerup, kan man spørge sig selv, hvad der får KPC til at gå ind i sagen. Man må vel forvente, at de har henvendt sig til byplanafdelingen med sine ideer, men det hjælper dem jo ikke, hvis politikerne ikke er villige til at ændre planerne. Så det, der vil betyde noget, er, hvis de har fået en positiv tilkendegivelse fra borgmesterkontoret.

Sådan noget kan borgmesteren jo ikke love alene. Der skal jo først laves en ny lokalplan, som skal godkendes først i byplanudvalget og senere i byrådet. Men det specielle i Herning er, at Venstre har absolut flertal, så hvis partidisciplinen holdes, så skulle den være hjemme.

Jeg har skriftlig stillet disse spørgsmål til borgmesteren, men har fået svar tilbage, om jeg ikke kan vente med svarene en tid, da forvaltningen er helt lagt ned af coronakrisen. Det har jeg naturligvis accepteret. Sagen løber jo heller ingen steder, og der er en stor proces forude med at lave ny lokalplan, hvis det er det, man vil.

Jeg kan dog ikke lade være med at tænke, at hvis KPC’s planer er som skitseret ovenfor, så vil de blive tildelt en stor gevinst, hvis de får tilladelse til udstykning, mens andre får afslag.

Læs også
Gjellerup skal udbygges mod nord
+Abonnement