Regninger for 100 millioner betales før tid: Herning Kommune klar med hjælpepakke

Coronavirus presser de normalt så driftige, midtjyske virksomheder hårdt. Herning Kommune tager en række initiativer for at støtte det lokale erhvervsliv

20. marts 2020, 12.48

På rådhuset er der i ugens løb arbejdet på en hjælpepakke til det lokale erhvervsliv. Foto: Henrik Ole Jensen

HERNING Coronavirus har ramt Europa med voldsom kraft, lukket grænserne og kastet både dansk og international økonomi ud i heftig turbulens. I Herning Kommune står erhvervslivet stærkt, men den nuværende situation gør ondt på mange lokale virksomheder.

Derfor indstiller borgmester Lars Krarup (V) nu til kommunens økonomi- og erhvervsudvalg, at der vedtages en lokal hjælpepakke med en række initiativer rettet mod det lokale erhvervsliv.

Pakken kommer efter en bred dialog med en række lokale aktører som for eksempel Erhvervsrådet, Erhvervshus Midtjylland, Dansk Industri samt brancheorganisationer og virksomheder.

- Lige nu er mange virksomheder under et voldsomt pres. Det siger sig selv, at mange brancher rammes hårdt, når ikke kun Danmark, men også en række andre lande, er i en slags undtagelsestilstand, siger Lars Krarup.

- Målet med pakken er, at færrest mulige arbejdspladser går tabt som følge af den helt ekstraordinære situation, vi står i, siger han.

Regninger for 100 millioner

Flere elementer af hjælpepakken er allerede igangsat for hurtigt at imødekomme de udfordringer, som coronakrisen fører med sig.

Det er vanskeligt at gøre den præcise, økonomiske værdi af kommunens hjælpepakke op. Men pakken betyder blandt andet, at regninger for cirka 100 millioner kroner, som kommunen skulle betale over den næste måneds tid, betales straks og dermed sikrer også lokale virksomheder kærkommen likviditet.

- Herning Kommune har grundlæggende en sund økonomi, som sikrer os en vis handlefrihed. Det skal og kan vi drage fordel af nu til gavn for det lokale erhvervsliv, siger Lars Krarup.

Han nævner eksempelvis muligheden for at fremrykke bygge- og vedligeholdelsesarbejder på kommunale anlæg.

Hårdt ramt af følgerne

Særligt detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen samt rejse- og oplevelsesøkonomien er hårdt ramt af følgerne af corona-virus. Transportbranchen samt dele af de eksporterende erhverv ventes på sigt også at blive påvirket.

En række virksomheder mærker allerede nu tydeligt den hårde opbremsning i forbruget ikke bare i Danmark, men mange steder i verden.

Det er baggrunden for initiativerne i hjælpepakken, som borgmesteren forventer det øvrige økonomiudvalgs opbakning til på dets møde på mandag.

- Jeg er fuldt bevidst om, at disse initiativer naturligvis ikke får de alvorlige, aktuelle udfordringer til at forsvinde. Situationen er helt uden fortilfælde, og det vil kunne mærkes hos virksomhederne. Men jeg vil gerne sende et klart signal: Vi er fra Herning Kommunes side villige til at gå meget langt for at sikre de efter omstændighederne bedst mulige rammer for det lokale erhvervsliv, siger Lars Krarup.

Flere idéer på vej

Borgmesteren slår fast, at situationen følges løbende, og flere initiativer kan komme på tale, når virksomheder, politikere og andre byder ind.

- På mandagens møde kan der komme nye idéer, som vi kan analysere på og måske sætte i gang, siger Lars Krarup.

Han vil blandt andet se på udviklingen omkring kulturinstitutioner og eliteidræt, så kommunen eventuelt kan hjælpe, hvis ikke der kommer statslige hjælpepakker.

- Men vi har ikke direkte adgang til skatteborgernes kasse. Vi kan kun hjælpe dem, vi har samhandel med, siger Lars Krarup om kommunens muligheder.

En af de seneste pakker fra Folketinget kan blive en hjælp, da den lægger op til at slå hul på kommunernes budgetlofter og give mulighed for at betale private leverandører for varer, der først leveres senere.

Politikerne holder mandagens møde over Skype.

Kommunal hjælpepakke

Herning Kommune er den største virksomhed lokalt og har et betydeligt samarbejde med det private erhvervsliv. For at styrke likviditeten hos kommunens leverandører vil Herning Kommune fremrykke betalinger på allerede leverede varer eller ydelser mest muligt.

Herning Kommune vil, så vidt det overhovedet er muligt, opretholde drift og fremdrift, når det gælder behandlingstider, byggeprojekter og politisk behandling.

I det omfang, det er muligt og giver mening, fremrykkes kommunale anlægs- og vedligeholdelsesarbejder.

Der etableres et fokuseret samarbejde mellem Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande og VisitHerning, som skal optimere rådgivningen af virksomhederne.

En kommunikationsplan skal sikre, at virksomhederne er bedst muligt klædt på i den aktuelle situation. Viden om nationale ordninger og initiativer skal være til rådighed og kendt.

Endelig er Herning Genbrugsplads allerede genåbnet for erhvervskunder, ligesom Fasterholt Genbrugsplads er det. De kommunale genbrugspladser bliver ikke åbnet for private, da der ikke er tale om en akut samfundsfunktion.