Myndighederne er skyld i 27 års oversvømmelser af mine marker

Udgivet:20. april 2023, 11.52

Læsetid:2 minutter

Knud Bay-Smidt. Foto: Privatfoto

Af Knud Bay-Smidt. Birkely 2 Randers, medlem af Bæredygtigt Landbrug

5 måneder siden

VANDLØB Det er tankevækkende, at Vejdirektoratet finder tid og ressourcer til at forbyde skilte med »salg af ænder« langs min matrikel - men intet gør for at forhindre et kvart århundredes oversvømmelser af mine jorde.

Der er tydeligvis mere politisk prestige i at anlægge nye veje, end der er i at vedligeholde de allerede etablerede.

Gennem 27 år er store dele af markerne druknet i regnvand fra en omfartsvej. Den blev anlagt syd for Assentoft tilbage i 1996, hvor en del af mine arealer blev inddraget til formålet. Anlægget inkluderede ligeledes de nødvendige vandafledningsgrøfter og tilhørende forsinkelsesbassin.

Myndighedernes ambitiøse plan var at aflede regnvandet fra flere kilometer vejanlæg via mine dræn og ud i Hald Sø, selv om lokale lodsejere advarende og stillede spørgsmålstegn ved, om gamle dræn nu også ville kunne håndtere sådanne mængder regnvand.

Og nej, forsinkelsesbassinet batter ingenting, sådan som det daværende Århus Amt i sin tid påstod. Hvis bassinet skal virke som tilsigtet, kræver det selvsagt, at regnvandet fra omfartsvejen rent faktisk løber deri. Og da de anlagte vejgrøfter og tilhørende samlebrønde ikke oprenses og renses, løber vandet over grøfterne og samles i lavninger på de nedenfor liggende arealer.

Vejdirektoratet forsømmer i dén grad sine vedligeholdelsesforpligtelser på den pågældende strækning.

Jeg har gennem alle årene jævnligt kontaktet myndighederne, og kun én eneste gang er det lykkedes Vejdirektoratet at tage sit ansvar alvorligt og få oprenset grøfter, tømt samlebrønde og renset vejunderføringer.

Et vådt forår som her i 2023 åbenbarer problemerne, når der langt hen i april stadig løber overfladevand ud på markerne, i stedet for som hævdet i det famøse forsinkelsesbassin.

Bæredygtigt Landbrug arbejder juridisk og fagligt med vandløbsproblemstillinger, og jeg er stolt af, at min forening aktivt går i retten og påklager mange af de urimelige vandløbsforhold, vi danske landmænd skal lide under.