Flere pleje-boliger til par

10. september 2019, 09.12

PLEJEBOLIGER Det stigende antal af ældre borgere i Herning Kommune gør, at der i de kommende år vil være behov for at øge antallet af plejeboliger i vores kommune.

Det er helt afgørende, at vi har gode og attraktive plejeboliger, som kan være en tryg base for vores ældre.

I de kommende år er det min forhåbning, at vi kan øge antallet af plejeboliger i rimelig nærhed til Herning by. Det gælder således både boliger i Herning centrum og i forstæderne.

Det bliver en vigtig prioritet for mig og Det Konservative Folkeparti, at vi får truffet beslutning om flere plejeboliger i det kommende budgetforlig. Helt afgørende bliver det, at et pænt antal af boligerne bliver bygget, så de kan rumme to personer, der bor sammen.

Rigtigt mange mennesker har boet og levet sammen et helt liv. Langt fra alle er i den situation, at de kan flytte i en plejebolig samtidig, men det gør sig dog gældende for en del. Det har helt enorm stor værdi, at man kan blive boende sammen, også i sin sene alderdom, og derfor er det nødvendigt, at vi i Herning Kommune har et tilstrækkeligt antal plejeboliger til par.

Det vil i fremtiden kræve, at vi får bygget flere plejeboliger til par, og derfor vil jeg kæmpe for, at vi prioriterer dette i det kommende budgetforlig.