broaden.dk

Tips til en god work-life-balance

Du har garanteret hørt udtrykket work-life-balance før. Det er et meget populært udtryk, især fordi flere og flere bliver selvstændige og freelancere. Det hænger dog også sammen med, at der bliver stillet store krav på arbejdspladserne, og der er meget fokus på at undgå stress.

Udtrykket work-life-balance dækker over at holde en sund og god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Hvis du er selvstændig og freelancer, kan der være andre udfordringer med at holde denne balance end hvis du er lønmodtager. Som selvstændig er grænserne nemlig meget mere flydende, fordi man er sin egen chef og selv er nødt til at sætte rammerne for sin arbejdsdag.

Som selvstændig kan det økonomiske fundament desuden være mere skrøbeligt end hvis man er ansat i en virksomhed. Som lønmodtager er man nemlig sikret, at der går penge ind på kontoen hver måned. Som selvstændig er man derimod altid nødt til at være på forkant for at sikre sig, at man har arbejde nok til at sikre en tilstrækkelig indtjening.

Det kan gøre det svært at sige nej til opgaver. Men det kan dog være nødvendigt at sige nej, hvis du ikke har mere tid eller kapacitet til flere opgaver. I stedet kan du prøve at rykke opgaven til et ledigt tidspunkt i kalenderen, hvis kunden er med på det – i stedet for at booke alle døgnets timer til arbejde.

For mange er det rarest at sætte nogle helt klare rammer for deres arbejdsdag og dele dagen ind i arbejdstid og afslapningstid. Der er altid mere, man kan gøre og forberede, men kunsten er at lukke computeren efter endt arbejdsdag og først åbne den igen dagen efter. Det kan dog variere meget, hvornår og hvordan man arbejder bedst. Men det vigtige er, at man giver sig selv fri på visse tidspunkter.

Det kan også indebære at lægge nogle faste rammer for, hvornår du svarer på telefonopkald og mails. Hvis du tjekker mails hele døgnet og konstant er til rådighed, kan det godt tære på kræfterne. Derfor er det en god idé at gemme det til de tidspunkter, hvor du har sat tid af til at arbejde.

Hvis du arbejder hjemmefra, er der meget, der kan forstyrre din arbejdsro. Det kan være nemt at finde på overspringshandlinger såsom huslige pligter, og derfor kan det være nødvendigt at lave nogle regler for dig selv. Det kan være, at du aftaler med dig selv, at du kun må lægge tøj sammen imellem dine arbejdsopgaver eller når du trænger til en kort pause.

For at undgå dette helt kan du også vælge at finde en kontorplads at tage hen til. Det kan gøre det nemmere at holde en god work-life-balance. Det er blevet meget populært med kontorfællesskaber, hvor selvstændige kan leje en kontorplads. På den måde kan man få kollegialt sammenhold og sparring, selvom man har en enkeltmandsvirksomhed.

Hvis du synes, det er over dit budget at leje en kontorplads, eller hvis du mangler penge til andet i din selvstændige biks, så kan du tage et lån med kautionist og få råd til at opgradere dit arbejdsliv.